Abdullah Bin Ganim (h.z.) Kimdir?

Abdullah Bin Ganim (h.z.)’leri Kimdir?

Hadis alimi olarak bilinmektedir. Asıl ismi, Abdullah bin Ganim Derraci’dir. Cezayir’in Kasentiniyye şehrinde doğdu. Doğum tarihi ise net olarak bilinmemektedir. Aslen Derracoğulları kabilesindendir. 1296 (m. 1879) senesinde vefat etti. Nerede vefat ettiği de kaynaklarda bildirilmemektedir.


Abdullah Bin Ganim (h.z.)’lerinin İlim Yolculuğu;

Doğduğu yerde ilim öğrenmeye başladı. Memleketinden ilim öğrenmek için ayrılarak Tunus’a gitti. Tunus’ta Sahih-i Buhari’yi okumaya başladı. Buhari’yi rivayet ve dirayet bakımından okudu. Buhari’nin hatim meclisinde Tunus valisi Ahmed Hüseyni ve şehrin ilim ve idare bakımından ileri gelenleri ile bir arada bulundu.


Medine’i Münevvere’ye Gidip Kendisini İlim Yaymaya Adaması;

Abdullah Derraci, Tunus’tan ayrılarak, Medine-i münevvereye gitti. Kendisini ilim yaymaya adadı. Resulullah efendimizin (s.a.v.)’in ziyaretine gelen alimler onunla görüşürlerdi. Birçok alim ondan ilim öğrendi. Hadis ve tefsir alimi Ali bin Hifaf ve Muhammed Hafnavi, ondan ders alan alimlerdendir. Ali bin Hifaf ile bazı meseleler üzerinde müzakerelerde bulundu. Hacdan dönüşünde, Abdullah Derraci’de, yüksek haller, keşf ve kerametler görüldü.


Dünya’dan Ve Dünya’ya Düşkün Olanlardan Uzak Kalmak;

Abdullah Derraci, vefatına kadar salih amellerle meşgul oldu. Dünyadan ve dünyaya düşkün olanlardan uzak kaldı. Allah(c.c.)’ü tealanın razı olacağı bir işi yaptığı zaman, kimsenin ayıplamasına ve kınamasına itibar etmezdi. Mekke-i mükerremede ve Harem-i şerifte, ba’zı kimselerin buraların hürmetine layık olmayan hareketlerini görünce, bunlara mani olurdu.


Abdullah Bin Ganim (h.z.)’lerinin Kaleme Aldığı Bazı Eserleri;

Abdullah bin Ganim’in yazdığı eserlerden bazıları ise şunlardır: 1 – İrşadü ehl-il-himem fi ma yatlübu minhüm minel ediyet-in-Nebevıyyeti ala ihtilafi ahvalihim-iz-zekiyyeti, 2- ithaf-ül-müridin bi tahkik-ı rabitatihim bil-hadreteyni.

Kaynakça: 1) Ta’rif-ül-halef cild-2, sh. 243

Yazar: Admin

BilgiveSozler.Com, ziyaretçilerine çeşitli kategorilerde eşsiz bilgi makaleleri ve sözler sunmayı amaç edinmiş bir web sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.