Aforoz Nedir?

Aforoz Cezası Nedir?

Aforoz; Hıristiyanlık dini olsun ve gerekse Musevilik inanışı olsun, bu din ve inanışların verdiği yani tanıdığı hak ve ayrıcalıklara karşı suç işleyen kişi veya kişilerin din dışı sayılması anlamına gelmektedir.

Aforoz Cezası Halen Kullanılıyor Mu?

Bu uygulanan ceza türü Hıristiyanlığın ilk günlerinden itibaren bu güne dek uygulanmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Ortaçağ’da yaşayan Papalar, aforoz cezasını bir silah hükmünde kullanarak, Kral’ların ve İmparator mertebesinde olan insanların bile gözlerini bu ceza şekli ile korkutmuşlardır.

Aforoz Cezasını Kimler Vermeye Yetkiliydi?

Aforoz cezasına çarptırılanlara bu cezayı vermeye yetkili din adamları, yalnızca piskoposlar, papalar ve de ruhani meclislerde din görevini yerine getirenler yetkiliydi. Aforoz cezasına çarptırılanların bu cezadan kurtulmalarının yetkisi ise ancak papa ile ruhani meclisinin elinde bulunmaktadır.

Katoliklerde İki Çeşit Aforoz Cezası Vardır:

Bu cezalar büyük ve küçük olarak ikiye ayrılır. Büyük aforoz cezasına uğrayan bir kişi, elinde olan bütün dini hak ve hürriyetlerini kaybettiği gibi, başka Hıristiyanlar ile görüşüp iletişim halinde olması da yasak edilir. Küçük aforozda bu ceza sadece bazı hakların elinden alınması ile kısıntıya uğrar ve kişi bu haklardan mahrum edilir. Aforoz ceza çeşidinin ayrıca sürekli ve geçici olarak ikiye ayrılan şekilleri de mevcuttur.

Aforoz Cezası Almış Kral ve Filozof;

Avrupa tarihi boyunca aforoz cezasına çarptırılmış bir çok hükümdarlar bulunmaktadır. Bunlardan en tanınmış kişiliğe sahip olan Alman Kralı 3. Heinrich‘tir. 1077 yılında aforoz cezası yiyen Kral Heinrich, kendisini bağışlatmak için Papa 7. Gregorius’un kapısında çıplak ayakla beklemek dutumunda ve zorunda kalmıştır. Aforoz cezasını uygulayan bir diğer inanış olan Musevilerde, Filozof Spinoza, Musevi aforoz cezasına uğrayan en ünlü isimlerden bir tanesidir.

Yazar: Admin

BilgiveSozler.Com, ziyaretçilerine çeşitli kategorilerde eşsiz bilgi makaleleri ve sözler sunmayı amaç edinmiş bir web sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.