Ali Neccari (h.z.) Kimdir?

Ali Neccari (h.z.)’leri ve Hayatı;

Ali Neccari (h.z.)‘leri, Şafii mezhebi alimlerinin büyüklerinden biridir. Asıl ismi şerifleri, Ali bin Ahmed bin Takıyyüddin olup, nesebi ise Eshab-ı Kiramdan Ebi Sa’id Hudri’ye (radıyallahü anha) kadar ulaşır. Kubani ünü ile meşhur ve bilindik mübarek bir zat oldu. 1134 (m. 1722) senesinde Mekke-i mükerremede dünyaya teşrif etti. 1221 (m. 1806) senesi Receb ayının yirmiyedinci gecesinde Mısır’da vefat ettikten sonra, Cami-ül-Ezher’de cenaze namazı kılındıktan sonra Vezirkapı’da kardeşinin yer aldığı kabristanlığa defnedildi.


Mısır’a Gidişi ve Kardeşinin Vefatı;

Ali Neccari(h.z.)‘leri 1171 (m. 1757) senesi içerisinde babası ve kardeşi Seyyid Hasen ile beraber Mısır’a gittiler. Burada bir müddet bulunduktan sonra kendisinden yaşça küçük olan kardeşi vefat etti. Vefatına babası ile beraber çok üzüldüler. Bu acı olay yaşandıktan hemen sonra babası ile birlikte Mekke-i mükerremeye geri döndüler. Ali Neccari(h.z.)‘leri, bundan sonra ilim tahsil etmeye başladı. Pek çok ilim bilgisi dolu kitabı satın aldı. Ayrıca zamanın büyük alimlerinden istifade etmeye başladı. Bu arada ilimle uğraşırken aynı zamanda ticaretle de meşgul oluyordu.


İlim Yolculuğunda İstifade Ettiği Mübarek Zatlar;

Ali Neccari (h.z.)‘leri, Alim bir zat niteliğinde olan babasından ve Mekke-i mükerremede ikamet eden asrının önde gelen alimlerinden biri olan Şeyh Uşmavi, Şeyh Hafni, Şeyh Adevi ve başka bir çok mübarek Alim ve şeyhten hakkıyla istifade etti. Edebi ilimleri babasından, Şeyh Ali bin Tacüddin Mekki, Şeyh Abdullah el-İtkavi ve başka zatlardan da tam olarak öğrenmiş oldu.


Ali Neccari(h.z.)’lerinin Ticarti Bırakıp Kendini İlime Adaması;

Ali Neccari (h.z.)’leri, kendini tam anlamıyla ilime adayınca, yaptığı işi olan ticaret işini tamamen oğluna bırakıp devretti. Kendisi ise evinde sürekli ilmi çalışmalar ile meşgul oldu. Bu mübarek insanın ilminden tam anlamıyla istifade için, evine gelip giden çok sayıda insan olurdu.


Ali Neccari (h.z.)’lerini Yazmış Olduğu Bazı Eser ve Kitapları ise Şunlardır:

1 – Nefhul ikmam ala manzumetihi fi ilm-il-kelam eseri.
2 – “Remli” üzerine takriri isimli eseri.
3 – Divan-ı şi’r isminde olan eserlerinin sadece bazılarıdır.

Yazar: Admin

BilgiveSozler.Com, ziyaretçilerine çeşitli kategorilerde eşsiz bilgi makaleleri ve sözler sunmayı amaç edinmiş bir web sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.