Atom’un Muazzam Gücü

Atom’un İçindeki Muazzam Enerji;

Bütün evrenin, canlı-cansız her şeyin yapı taşı olan atomların, nasıl olağanüstü bir şekilde maddeyi oluşturduğu hakkında bilgimiz mevcuttur. Son derece küçük olan bu Atom parçacıkları, buraya kadar da görüldüğü gibi, kendi içlerinde harika bir organizasyona sahiptirler. Ancak, Atom’daki mucizevi yön bu kadarla kalmaz; Atom aynı zamanda içinde çok muazzam bir enerjiyi de bulundurur.

Atom’un Gücü ile Yapılabilenler;

Atom’un içinde saklı olan bu güç öylesine büyüktür ki, İnsanlık bu enerjinin keşfiyle artık okyanusları birleştiren dev kanallar açabilmekte, dağları oyabilmekte, suni iklimler üretebilmekte ve bunlar gibi daha birçok faydalı işi yapabilmektedir. Ama şunu de belirtmek gerekiyor ki, Atom’un içinde saklı olan güç, bu şekilde bir yandan insanlığa hizmet ederken, diğer taraftan da insanlık için çok büyük bir tehlike oluşturabilmektedir.

Atom Bombası Yüzünden Yaşanan Ölümler;

Bu muazzam gücün kötüye kullanımıyla, 2. Dünya Savaşı sırasında Hiroşima ve Nagasaki’de onbinlerce insan birkaç saniye gibi çok kısa bir süre içinde hayatlarını kaybettiler. Yakın geçmişte de, Rusya’daki Çernobil Nükleer Santrali‘nde meydana gelen bir kaza çok sayıda insanın ölmesine ya da sakat kalmasına yol açmıştı. Atom’un gücünün Hiroşima, Nagasaki ve Çernobil’de yol açtığı felaketlerle ilgili detaylı bilgi vermeden önce, Atom’daki bu gücün ne olduğundan ve nasıl ortaya çıktığından kısaca bahsedelim.

Atom’un Çekirdeğinin İçindeki Güç;

Nükleer enerji denilen muazzam güç, çekirdekteki bu kuvvetin serbest bırakılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu enerjinin büyüklüğü elementin cinsine göre değişebilmektedir. Çünkü, her elementin çekirdeğindeki proton ve nötron sayıları farklı olur. Çekirdek büyüdükçe nötron-proton sayıları ile bunları birbirine bağlayan kuvvetin büyüklüğü de artar. Büyük bir çekirdekte, protonların ve nötronların birlikteliğini sağlayan bu kuvveti serbest bırakmak son derece zordur. Parçacıklar, birbirlerinden ayrıldıkça, tıpkı bir yay gibi, daha büyük bir kuvvetle bir araya gelmeye çalışırlar.

Bu kuvveti ayrıntıları ile incelemeden önce, özellikle üzerinde durulması gereken bir konu vardır: Bu kadar küçük bir yere nasıl olup da bu kadar büyük bir kuvvet sığmaktadır? Bu öyle bir kuvvettir ki binlerce insanın yıllarca yaptığı araştırmalar sonucunda bulunmuştur. Üzerinde bir oynama yapılmadığı zaman kimseye bir zararı yoktur, ama insan müdahalesiyle milyonlarca insanı öldüren bir güç haline gelebilmektedir.

Yapıtaşları ile Birlikte Kullanıldığı Tepkimeler;

Atom‘un çekirdeğinde bulunan ve milyonlarca kişinin hayatını tehlikeye sokabilecek olan bu olağanüstü kuvveti, “fisyon” (nükleer parçalanma) ve “füzyon” (nükleer kaynaşma) tepkimeleri diye adlandırılan iki teknik işlem açığa çıkarmaktadır. Bu tepkimeler, ilk bakışta Atom’un çekirdeğinde gerçekleşiyor gibi gözükse de, aslında Atom’un bütün yapıtaşlarının birlikte katıldığı tepkimelerdir.

Fisyon ve Füzyon Olayı;

Fisyon adıyla bilinen reaksiyon Atom çekirdeğinin bölünmesi, füzyon isimli reaksiyon ise iki çekirdeğin büyük bir güçle bir araya getirilip birleştirilmesi olayıdır. Her iki reaksiyonda da çok fazla miktarda enerji açığa çıkmaktadır. Atom’un muazzam gücü bu anlattığımız şekilde ortaya çıkmaktadır.

Yazar: Admin

BilgiveSozler.Com, ziyaretçilerine çeşitli kategorilerde eşsiz bilgi makaleleri ve sözler sunmayı amaç edinmiş bir web sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.