Barok Sanat Tarzı

Barok Sanatı Nedir?

Barok, Portekizcede düzensiz inci anlamına gelen ‘barroco’ sözcüğünden gelmektedir. Barok sözcük anlamı, birbirinden ayrı iki şeyi tanımlayan sözcük anlamını taşır. Bir yandan, sanat tarihinde, Rönesans ile klasikçilik arasında kalan bir dönemi, öte yandan bütün çağlarda verilmiş bazı eserlerin tarzını tanımlar.

Barok‘ta, her iki halde de, hareket, biçim özgürlüğü, süslemede aşırılıkla dolu bir sanat söz konusudur. Belirli kuralların katılığına başkaldıran bir şenlik sanatı olarak görülür.


Barok Sanatı’nın Anlamının Geç Anlaşılması:

Başlangıçta Barok sözcüğüne alçaltıcı bir anlam verilmişti ama çok geçmeden anlaşılmış oldu ki, aşırılıklarına karşılık olarak, Barok Sanatı çoğu zaman insana kıvançlarını veya kaygılarını sanatçı anlatımın çeşitli biçimlerinde ve olanca parıltısıyla verme olanağını sağlayan sanat çeşidinin olduğunun farkına varıldı. Her şeyden önce mimarlıkta ve heykelcilikte, resimde, müzikte ve edebiyatta da bu sanat çeşidi vardır.


Rönesans’tan Klasikçiliğe Doğru:

Barok sanat çeşidinin büyük ve parlak dönemi, 1570 ile 1750 yılları arasıdır. Bu dönemde, bütün Avrupa kiliseler ve anıtlarla donanmıştır. Bu yapılardaki fantezi, Rönesans yapılarının sadeliği ile klasik beğenide ağır basacak olan katılık ve ölçüyle çelişkili düşmektedir.


Barok Sanatı’nın ‘Karşıt Reform’ Diye Adlandırılması:

Taşta ortaya çıkarılan bu devrim, İtalya ve Roma’da Protestan Reformu’nun yalınlığına tepki olarak patlak vermiş olup ‘Karşıt Reform’ diye adlandırılmıştır. Papalar, Katolik anlayışının yüceliğini görkemli biçimde belirtmek istiyorlardı. Bu bakımdan büyük sanatçıları bulma yoluna koyuldular ve zevk sahibi olduklarını açık bir dille gösterdiler.

Bu sanatçılar, Michelangelo‘nun ardından, Roma’yı adeta baştan başa değiştiren mimarlar: Borromini, Maderno. Ressamlar: Cortona‘lı Pietro, Luca Giordano ve heykeltıraşlardı. Ayrıca büyük bir mimar olan Bernini‘ydi.


Bu Yeni Sanat Tarzının Avrupa’yı Aşıp Latin Amerika’ya Kadar Uzaması:

Bu yeni Barok Sanat tarzı çok geçmeden İspanya’ya, Portekiz’e, Flandres’a, Avusturya’ya, Güney Almanya’ya ve Çekoslovakya’ya kadar yayılmış oldu. Fransa ülkesi bu sanat akımının biraz uzağında kaldıysa da Barok Sanatı, buna karşılık olarak Atlas Okyanusu’nu aşıp cizvit misyonerlerin peşinden Latin Amerika’ya kadar yerleşmiş oldu.


Barok Sanat’ının Görsel Açıdan Var Olduğu Mekanda Tiyatro Sahnesi Havasını Yansıtması:

Barok Sanat tarzı her şeyden önce dekor üzerinde ısrarla duran bir tarzdır. Roma’nın bazı alanları, sonsuz şenlikler için hazırlanmış büyük tiyatro sahnelerini andırır. Kiliselerin cephe bölümleri, binanın önüne salt süsleyici olarak yapıştırılır, roman sanatında veya gotik sanatta olduğu gibi, binayla bir bütün oluşturma özelliği yoktur.


Rokoko Tarzının Alman Kilisesi Ottenbeuren’de Kullanılması:

Barok Alman kilisesi Ottenbeuren‘in iç yapılış tarihi 1736-1766’dır. Süsleme çalışmalarının yoğunluğuna rağmen bu bina, mimarlık açısından açıklığını
büyük bir heybetle korumaktadır. Mermer taklidi malzeme ile yapılmış kaplama motifler bir yapıştırma buraya bir dekor etkisi yapıyor. Bu tarza da ‘Rokoko’ ismi verilmektedir.

Yazar: Admin

BilgiveSozler.Com, ziyaretçilerine çeşitli kategorilerde eşsiz bilgi makaleleri ve sözler sunmayı amaç edinmiş bir web sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.