Bektaşilik Nedir?

Bektaşilik ve İlkeleri Nedir?

Bektaşilik; Hacı Bektaş-i Veli‘nin izinden gidenlere, onun adına kurulmuş olan bir çeşit tarikatlardan bir tanesidir. H.z. Ali r.a. ve 12 imamın sevgisine dayanmış olan bir tarikattır. Bu tarikatın ilke edindiği kavramlar; eşitlik, olgunluk, insan sevgisi, özdeşlik ve özgürlük kavramlarıdır. Bektaşilik, varlık birliği olan görüşe, insanın kutsal bir varlık olduğuna inanır. Bu tarikat insanın görünüşüne değil, özüne bakar ve önem verir.

Hacı Bektaşi Velinin Velayetnamesi;

Bektaşi tarikatının içinde yer alan düşüncelerin odak noktasını oluşturan sevgi etkeni Evren, Tanrı ve İnsan birlik beraberliğini kavramayı ve çözmeyi amaç edinmiştir. Hacı Bektaş-i Veli‘nin Velayetname‘sine göre; bütün insanların bir arada kardeş olduklarını, yeryüzünden hep bir arada ortaklaşa, barış ve huzur içinde yararlanılması gerektiğini, varlık birliğinin gerçekliliğinin gerek olduğunu, insanoğlunun tanrısal niteliklerle donatılmış bir varlık olduğunu savunmuştur.

Bektaşilikte İnsanın Kendisini Sevmesinin Önemi;

Bektaşilik tarikatının İnsanın anlamca nasıl bir varlık olduğunu kavramak gibi iç başarısı vardır. Bu başarının ilk basamağının insanın kendini tanıma safhasındayken tanıması ve sevmesidir. Kendini bilen insanlar kendisini sever. Kendisini seven ise her zaman kendini bilir. Kişi Tanrı’sal bir öz ile donatıldığından “Kendini seven Tanrı’yı sever” deyimi bu düşünce ile Bektaşilik tarikatında varlığın birlik etkenine tek çaredir. Bu sebeple insanın kendisini sevmesi bütün Bektaşi tarikatı üyelerinin bağlandıkları bir ilke niteliği taşımaktadır.

H.z. Ali’ye Duydukları Sevgi;

Hacı Bektaş-i Veli’nin yolundan gidenlerin görüşüne göre Tanrı’yı sevmek, H.z. Ali‘yi sevmekle ile başlamaktadır. Çünkü Bektaşilik tarikatında H.z. Ali sevgisini genel olarak yaymayı, ve sürdürmeyi amaç edinmiş bir tarikat kuruluşudur.

Bektaşiliğin İki Kısma Bölünmesi;

Hacı Bektaş-ı Veli’nin sohbetlerini takip ederek onun kurduğu bu tarikata bağlananlara “Bektaşi” tanımı yapıldı. Türkiye’de Alevilikten bahsedildiğinde akla ilk gelen isim Bektaşiliktir. Ancak Hz. Ali ve Ehl-i Beyt sevgisi, tevella yani (Ehl-i Beyt’i sevenleri sevme) ve teberra yani anlamca (Ehl-i Beyt’i sevmeyenleri sevmeme) gibi Aleviliğin temel esaslarına bağlı oluşları dolayısı ile Bektaşiliğe Alevilik de denilebilmektedir.

Türkiye’de her Bektaşinin Alevi olmasına rağmen, her Alevi ise, Hacı Bektaş’ı Horasan Ereni sayıp hürmet etmesine rağmen, Bektaşi değillerdir. Bu yüzden Şehir Bektaşisi ve Köy Bektaşisi olarak bektaşilik ikiye bölünmektedir. Köy Bektaşilerine Alevi dendiği halde, Şehir Bektaşilerine ise Bektaşi denilmektedir.

Yazar: Admin

BilgiveSozler.Com, ziyaretçilerine çeşitli kategorilerde eşsiz bilgi makaleleri ve sözler sunmayı amaç edinmiş bir web sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.