Büyü ve Büyü Yapmak Nedir?

İnsanlara Büyü Yapıp İstemediği Şeyleri Yaptırmak Doğru Mudur?

Büyü gücü ile bir insanı istemediği şeylere zorlamak, yani ona istemediği hareketleri yaptırmak doğru değildir ve çok yanlış bir harekettir. Büyücülük, her şeyden önce, dine ve inanca kesin olarak zıt olan, batıl inançlara dayalı olan bir büyüsel işlemler toplamıdır. Reçeteler ve formüllere dayanan, bunlara değişik değişik anlamlar yükleyen bir uygulamadır.


Genel Olarak Büyünün Anlamı Nedir?

Büyünün genel anlamı, kötü usül ve yöntemlere başvurmak maksadı ile bir insanın irade gücünü elinden almak anlamına gelmektedir. Çeşitli yollar ile, usulleri kötüye kullanıp bir insanı yönetim altına almaya, ona istenilenleri yaptırmaya genel olarak büyü denilir.


Gespar Peucer’in Falcılar İsimli Kitabında Büyücülüğün Tanımı;

1584’te Anvers’te yayınlanan Gespar Peucer’in isimli Falcılar (Les Devins) adlı kitabında yer alan büyücülük şu şekilde tanımlanıyor: Büyücülük, şeytanı tanımaya yarayan bir sanattır. Büyücü tarafından çağrılan şeytan ve yardımcıları kendilerini gösterirler veya kendilerini göstermeyip de talep edilen veya istenilen şeyi yerine getirmekle görevlendirilirler.


Yapılan Büyülerin Çeşitleri Var Mıdır?

Büyüsel bir şekilde yapılan işlemler genellikle olumlu (Ak Büyü) veya olumsuz (Kara Büyü, Kırmızı Büyü) gibi bir enerji akışına bağlı olduğu söylenmektedir. Bir enerji etkeni bedensel bir organa, psiko-somatik yani (ruhsal-bedensel) bir işlev ile yöneltilebilme özelliğine sahiptir.


Tarihte Ortaya Çıkmış Büyü Kitapları;

Tarih diliminde bir çok el yazması ile yazılmış büyü kitabı hazırlanmıştır. Bu büyü kitaplarının en ünlülerinden biri olan ve 15. yüzyıla ait olduğu sanılan, önceki yüzyıla ait gizem ustası McGregor Mathers tarafından ilk kez ingilizce diline çevrilen sihirbaz Ma Abra-Melin’in “Kutsal Sihir Kitabı”dır.


Ma Abra-Melin’in Büyü Kitabına Göre Büyü Gücünün Yapabilecekleri;

Bu kitaba göre maddi şekilde var olan Dünya, kötü ruhlar tarafından yaratılmış olup, ancak sihirbaz, koruyucu meleğinin yardımı ile ve büyüsel uygulama yöntemlerine başvurarak, kötü güçlere karşı koyabilme yeteneğine sahip hatta kötü ruhları da yönetebilme kabiliyetine sahiptir. Büyücülüğün ana silahları büyüleme, etkileme ve telkindir. Kuramsal olarak etki ve duygu (sevgi, nefret) dozu güçlü bir yapıda olan bir enerjinin belirli nesneler ve formüller kullanarak transfer edilmesidir.


Büyü Etkileşiminde Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

Büyü etkileşiminde en çok kullanılan ve Vudu (Voodoo) dahil olmak üzere, her çeşit büyüsel gelenekte mevcut olan mum veya kilden yapılan bir heykelcik türüdür. Büyü hedefinde olan kişiye yapılmak istenilen şey, büyüsel formüller kullanılıp heykelciğe (kukla, bebek) yapılır.


Ortaçagdan Gelen Bir Diğer Büyü Yöntemi İse;

Ortaçağ’dan kalma bir başka büyü yöntemi ise, “Tutuşan El” veya “şanlı El” yöntemiydi. Bu büyü yapılış şekli, asılarak ölen birinin eli kesilir, kurutulur ve avuç içine siyah bir mum yerleştirilirdi. Yer alan dönemin kaynaklarına göre bu kesilen eli kullanarak, özellikle zehirlenme çeşidinde büyüler yapılıyormuş. Bu büyünün amacı ise, doğanın organik yapıda olan gücünü sahiplenmek ve de bu gücü dilediğince kullanma amacıydı.

Yazar: Admin

BilgiveSozler.Com, ziyaretçilerine çeşitli kategorilerde eşsiz bilgi makaleleri ve sözler sunmayı amaç edinmiş bir web sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.