Cengiz Han Kimdir?

Moğol İmparatoru Cengiz Han Kimdir?

Cengiz Han: Moğol İmparatoru 1162 – 1227. Bir çok insan Cengiz Han-ı milyonlarca insanı katletmiş bir barbar olarak ve şeytanın adeta yer yüzüne inmiş hali olarak tanımlamış ve nitelendirmiştir. Ancak, Cengiz Han’ın kişilik yapısı bu söylemlerden çok daha gizemli ve ilgi çekici bir haldedir.

Daha Genç Yaşlarda İken Babası Katledilen Cengiz Han;

Cengiz Han, Genç yaşta babası öldürüldükten sonra bağlı olduğu kabile tarafından yaşı genç olduğu için lider olarak görülmemiş ve dışlanmış ve kendi kabilesinden kovulduktan sonra, birbirleri ile savaş nizamındaki moğol kabilelerinin tümünü bir araya getirip birleştirerek çok güçlü bir ulus ve orduyu bir araya getirmiştir. Ayrıca yine Moğol kabileleri askerlerini disiplinli ve zalim birer savaş makinesi haline dönüştürmüştür.

Daha 9 Yaşında İken Evlendirildi;

Cengiz Han 9 yaşlarında iken bulunduğu devrin gelenekleri gereğince başka bir kabilede yer alan bir kızla beşik kertmesi şeklinde evlendirilmiştir. Çocukluk dönemi ve hayatının sonuna kadar ki zorlu hayat maratonunda hep sıkıntılarla baş etmek durumunda kalmıştır. Daha sonraları da eski kabilesine esir olarak düşmüştür.

Cengiz Han’ın Avrupa’yı Fetheden Güçlü Ordusu;

Harp sanatında Cengiz Han adeta devrim yaratan taktikleri ile ve dahiyane niteliğinde olan silahlarıyla tanzim ettiği bu ordu koca Avrupa kıtasını bile fethetmiş ve ele geçirmiştir. Dünya tarihinde bitişik sınır yapısı ile en büyük imparatorluğunu kuran Cengiz Han, tarihinin en başarılı ve güçlü ordu lideri olarak tarihe adını koca harfler ile yazmayı başarmış bir liderdir.

Dünya’nın En Büyük 2. Devletini Kurmuştur.

Kara sınırları olarak Dünya’nın en büyük 2. Devletini kurmuştur. Cengiz Han’ın gerçek ismi ise Temuçin‘dir. Temuçin ise demirci anlamını taşımaktadır. Kabileleri bir araya getirdikten sonra Harezmşahlar ve Çin gibi güçleri etkisiz hale getirerek güçlü bir imparatorluk kurmuştur. 21 sene boyunca Moğolistan devletini idare etmiştir.

Cengiz Han’ın Büyük Çin’ni Himayesine Alması;

Cengiz Han, 1211 tarihinde Pekin bölgesine sefer düzenledi ve burayı büyük bir başarı ile ele geçirip hükmetti. Çin’in baş hükümdarı barış görüşmeleri için prenseslerinden birini Cengiz Han ile evlendirmeyi başarsada aralarındaki barış çok uzun sürmedi ve 1215 tarihinde büyük bir savaştan sonra Cengiz Han, Büyük Çin’i himayesi altına aldı. Bunlardan sonra Harzemşahlar ile savaşıp onları da büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Bağdat’ta yer alan kütüphaneleri ateşe verip, yıkmıştır. Bu olay İnsanlık tarihini ve gelişimini etkileyen çok önemli bir olaydır. Bilinenin tam aksine Cengiz Han, İmparatorluğunun en geniş kara sınırları kendi döneminde bu kadar genişlememiştir. Daha sonra Cengiz Han’ın çocukları tarafından bu büyük sınırlar oluşturulmuş ve 1279 tarihinde en büyük sınırlara ulaşılmış ve buralara hükmedilmiştir.

Tarihe Geçen Destansı Başarıları;

* Cengiz Han’ın Kurduğu imparatorluk Dünya’nın en büyük 2. Kara sınırlarına sahip bir imparatorluktu.
* Yaşamış en büyük ve başarılı hükümdarlardan bir tanesidir.
* Bin yıla ismini yazdırmış hükümdardır.
* Dünyada en fazla ırkı devam eden kişi özelliğini taşımaktadır. ‘Irkı tam 16 milyon kişiydi‘.
* Asya ve Avrupa kıtasını kısa süreliğine de olsa bir araya getirmeyi başarmış ve bu iki kıta arasında ticaret Cengiz Han‘ın sayesinde artmıştır.
* Avrupanın mevcut var olan askeri sistem yapısını değiştirmiştir.
* Gittiği bölgelerde de pusula ve abaküsün kullanımını yaygınlaştırmasıda tarihe geçen destansı başarılarından bir tanesidir.

Cengiz Han’ın Ölümü;

1227 yılı Ağustos ayı içerisinde çıktığı son seferinde hayatını kaybeden Cengiz Han, ardında çok büyük bir imparatorluk bırakmıştır. Uygulanan geleneklere göre ölümünden önce varisini seçmiş olup oğulları arasında kendisi mal varlığı paylaşımı yapmıştır.

Yazar: Admin

BilgiveSozler.Com, ziyaretçilerine çeşitli kategorilerde eşsiz bilgi makaleleri ve sözler sunmayı amaç edinmiş bir web sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.