Deniz Neden Mavi Renklidir?

Deniz Neden Mavidir?

Su, rengi olmayan saydam bir sıvı madde’dir. Beyaz renkteki bir küvete ve havuza doldurulan suyun aldığı renkten de anlaşıldığı gibi, kalın tabakalar halinde mavi-yeşil bir renk almaktadır.

Denizin mavi renkte olmasının sebebi ise, gökyüzünün renk yapısının mavi olmasıyla aynıdır ama sanıldığı gibi gökyüzünün maviliğini yansıttığı için denizin mavi renkte olduğu görülmez. İşin aslı atmosferde mevcuttur. Azot, oksijen, karbondioksit gibi bütün gaz maddeleri deniz suyunun içinde bol miktar ve seviyede bulunur.

Denizin Rengi Heryerde Aynı Mıdır?

Denizin rengi her bölgede aynı değildir. Çeşitli bölgelerde parlak mavi, koyu mavi, yeşil ve turkuvaz hatta kırmızımsı renkler halini alırlar. Bu renk farklılıklarının sebebi suyun sıcaklığı, derinliği, içinde yaşayan canlılar tipleri, suyun dibinde bulunan tabiat şekli, tuz oranı vb… etkenler bu farklılıkları yaratırlar. Burada güneş ışığının atmosferde, bulutlarda tutulan miktarı da önemlidir.

Denizin Mavi Renkte Olmasının Nedeni.

Deniz suyunun rengi su moleküllerinin ışığı emiş ve yansıtış özelliklerine bağlı bir etkendir. Beyaz ışık diye tabir ettiğimiz güneş ışığında bütün renkler mevcuttur. Deniz suyu molekülleri aynen atmosferde var olduğu gibi, bu ışığın dağılımındaki kırmızı tarafındakileri emerler, mor tarafındakileri ise yansıtırlar. Deniz bu sebeple mavi renkte görünmektedir.

Derinlik Deniz Rengine Etki Eder Mi?

Güneş ışığının neredeyse yarısı suyun bir metre aşağısında soğurulmuş olur. 11 metreye varıldığında ise bu ışığın sadece onda birinin bu derin yere ulaşabildiği görülmektedir. 500 metreden sonra sadece fosforlu organizmaların biraz denizi aydınlattıkları, mutlak karanlık hüküm sürmektedir. Bu nedenle denizin renginde derinlik de önemli bir şekilde rol oynar.

Denizdeki Bitkiler ve Fotosentez Olayı

Karada bulunan yaşam gibi denizde var olan yaşam da yeşil bitkilerin fotosentez yapmalarına bağlı olan bir durumdur. Bu oluşan enerjiyi güneş ışığı sağlar, güneş ışığı denizde yaşayan bitkilerin dağılımında belirleyici bir rol oynamaktadır.

Küçük Karalarda Yer Alan Bitkilerin Oluşturdukları Renk Çeşidi Nedir?

Karaların kenarlarında yer alan az eğilimli kıtalar bunlar karaların uzantısı olarak yer alır. Bu bölgeler kara kökenli bitkilerin yığılma alanları olmaktadır. Var olan bu bitkiler su içinde olsalar bile klorofil üretimi yaparlar. Klorofil de en çok kırmızı ve maviyi emerken yeşil rengi yansıtmaktadır. Bu yüzden deniz içinde derin yerler daha koyu mavi rengi alıyor iken kıyıya yaklaşıldıkça renk biraz yeşile dönmektedir.

Denizdeki Yaşam Yönünden Sıcak ve Soğuk Suyun Önemi

Deniz suyunun rengi ve parlaklığı ısıdan da etkilenebilmektedir. Sıcak sularda yaşam daha azdır. Soğuk sular içinde yaşam için gerekli ve önemli olan oksijen ve karbondioksit gazları daha fazla yer almaktadır. Suyun molekülleri de soğuk su içinde daha yavaş hareket ettiklerinden dolayı gazların su içinde çözülmüş bir halde daha rahat kalmalarını sağlamaktadırlar.

Çürüyen bitkilerle birlikte deniz altında bulunan gıda halkasını oluşturan fotoplankton denilen su altı bitki türleri ve zooplankton denilen küçük yapılı canlıların bol miktarda bulunması sonucu soğuk suların daha karanlık ve kasvetli görünümü oluşmaktadır.

Tropik Sularda Rengin Rolü

Sıcak ve tropik sularda mercan kayalıkları sayılmaz ise mikroskobik canlılar hemen hemen hiç yoktur. Bu gibi yerlerde su daha saf ve temiz bir haldedir. Bu nedenle de daha berrak ve mavi bir görünüme sahiptir. Tropik suların kıyılarının cam göbeği renkleri ise dipteki kum tabakalarının sarı renginin, sıcak suların berrak mavi renkleriyle karışmaları sonucu oluşurlar.

Deniz Suyundaki Tuzun Oranı

Deniz suyunun ortalama 1 litresinde 35 gram tuz yer almaktadır. Kutup bölgelerinde ve kapalı denizlerde ırmak ağızlarının yakın tarafları bir yana bırakılırsa bu miktar dünya genelinde büyük bir farklılık ve değişim göstermez. Buna halde güneş ışığına bağlı olarak oluşan buharlaşma nedeni ile sıcak denizler biraz daha tuzlu olabilmektedirler. Ancak bu denizlerin daha mavi bir görünüme sahip olmalarının ana sebebi tuz oranı değil sıcak olmalarındandır.

Kızıl renkli olan, Kızıl denizde bulunan kırmızı renkli yosun çeşitleri, A.B.D.’nin batı kıyılarında tek hücreli organizmalar halinde yaratırlar. Deniz renginde, denizin de kirli olması bu aşamada önemli bir etken oluşturmaktadır.

Yazar: Admin

BilgiveSozler.Com, ziyaretçilerine çeşitli kategorilerde eşsiz bilgi makaleleri ve sözler sunmayı amaç edinmiş bir web sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.