Dünyamız Ağırlaşabilir Mi?

Dünya’da var olan bir çeşit cismin ağırlığı, dünyanın o cisme uygulamış olduğu yerçekimi kuvvetidir.Dünyamız Ağırlaşıyor Mu? Bu sebeple dünyanın var olan kendi ağırlığı hakkında bilgi vermek biraz anlamsız olsa gerek. Dünyanın var olan ağırlığı bir başka dış kuvvet tarafından çekildiği söz konusu olabilen bir durumdur.

Bir cismin var olan hacim ve kütle değeri ile ağırlığı arasındaki fark da burada meydana gelmektedir. Dünya içerisinde bir kg. ağırlığına sahip olan bir cisim Ay yüzeyinde tartıldığı zaman dünyanın 6/1‘i kadar bir ağırlığa denk gelir. Ama o cismin var olan kütle değeri her iki yerde de aynı hacime sahiptir.

Dünyan’nın Kütlesi Kaçtır?

Bir cismin kütlesi mesafe ve kütlesi bilinen bir başka değişik cisim ile arasında var olan çekme gücüne göre bir hesaplama yapılabilir. Buna göre bu şekilde hesaplanan dünyanın toplam kütlesi 5,98 sekstrilyon (yirmi bir sıfır) tonluk ağırlığa denk gelmektedir.

Cisimler Kütleye Etki Eder Mi?

Örnek olarak dünyada var olan insan nüfus ve sayısının artıp çoğalması ve yeni çeşit çeşit bitkilerin meydana gelip oluşmasının bu dünya kütlesine hergangi bir etkisi yoktur. Yeni ortaya çıkan canlılar dünyada zaten var olmuş olan atom ve moleküllerden ortaya çıktıklarından, yoktan var olmak gibi bir özelliğe sahip olmazlar. Kısacası (burada topraktan gelip toprağa gitmek döngüsü işler).

Dünyan’nın Kütle Değişimini Ne Etkileyebilir?

Dünya’nın var olan kütle değişimini etkileyebilecek iki ana madde vardır. Bunlar:

1- Uzaydan gelip dünya semalarına düşen göktaşları

2- atmosfer vasıtasıyla uzaya kaçabilen bir takım çok hafif bir yapıda olan elementlerdir.

Dünya’nın mevcut kütlesi en sağlıklı bir biçimde Ay’ın yörünge sistemine göre hesaplanabilir. Ancak dünyaya gelen ve gidenler toplam kütle içinde Ay’ın yörüngesini etkileme açısından o kadar az yer tutarlar ki en hassas ölçümlerde bile dünyanın azaldığı veya arttığını mı söyleyebilmek mümkün olmayan bir durumdur.

Kütle Değişimi Hakkında Bilimcilerin Ortaya Koyduğu Farklı Görüşler?

Araştırmacı bilim adamları kütle değişimi konusunda adeta 2’ye ayrılmış durumdalar. Birinci görüşlü bazı bilimcilerin fikirleri şu yönde: dünya yüzeyine her yıl yaklaşık olarak 10.000 ile 100.000 bin ton arası toz düştüğünü, bu seveple her yıl dünyanın var olan kütlesinin yaklaşık olarak 50.000 ton arttığını ileri sürmektedirler. Ama dünyamıza geçmiş ömrü boyunca yani 4,5 milyar yıllık süre zarfında düşen toplam göktaşı ve toz miktarının toplam 225 trilyon ton olan ağırlıkta olduğu ve bu ağırlığın dünyanın kütlesinin 0,000004’ünü bile geçmediği dile getirilmektedir.

Bilimcilerin ikinci olan görüşlerine göre, atmosferimizde var olan gaz molekülleri devamlı bir şekilde hareket halindedirler. Bunlar 700 kilometrelik bir yüksekliğe ulaştıktan sonra başlayan ‘exosphere’ tabakasında meydana gelen yoğunluk o kadar düşük bir seviyededir ki hidrojen ve helyum gibi çok hafif bir yapıya sahip olan atomlar buradan uzay boşluğuna kaçabilme imkanına sahiptirler.

Hidrojen Atomlarının Dünya Kütlesine Bir Etkisi Var Mı?

Hidrojen atomları zaman içerisinde uzaya çok yüksek miktarlarda kaçmış oldukları söylenmektedir. Sürekli bir şekilde radyoaktif çürümeler ile yeryüzü içerisinde üretilen helyum atom çeşitleri ise atmosferin en üst tabakası vasıtasıyla uzaya yol alıp gitmeye devam etmektedirler.

Bunun gidişin yıllık miktarının ise 1,4 milyon ton olduğu söylenmektedir. Bu miktar uzaydan gelen göktaşı ve toz miktarının yanında o kadar büyük bir yapıya sahiptir ki dünya kütlesinin her yıl toplam olarak l,4 milyon ton azaldığı söylenebilen bir durumdur.

Bilimciler tarafından ortaya atılan her iki farklı görüşün doğruluğu da sağlıklı ölçümler ile ispatlanabilmiş değildir. Doğru oldukları kabullenen bir durum olsa bile, Güneş ile birlikte 5 milyar yıl sonra ömrünü dolduracağı tahmin edilen ve hesaplanan dünyamızın kütlesinin yanında hiçbir zaman kayda değer bir oranı ortaya atıp oluşturmayacaktır.

Yazar: Admin

BilgiveSozler.Com, ziyaretçilerine çeşitli kategorilerde eşsiz bilgi makaleleri ve sözler sunmayı amaç edinmiş bir web sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.