Afrika Dinleri

Çeşitli İnanç Sistemleri İle Dolu Olan Afrika: Afrika halkının dinsel olarak dünyası Avrupa dinlerinden oldukça farklıdır. Avrupa dininin temelinde yatan bir çok kavram içerisinde Mısır, Hint ve Avrupa etkisini birarada görmek mümkündür. Bu sebeple de çeşitli inanç sistemleriyle dolu olan Afrika’nın dinsel yaşamını bütünü ile kavramak oldukça güç bir durumdur. Afrika Asıllı İncelemecilerin Afrika Dinlerine […]