Abbasiler Dönemi (750 – 1258)

Abbasiler Kimlerdir? Abbasiler, Hz. Muhammed(s.a.v.)’in amcası olan Abbas’ın soyundan gelenler, Ebul Abbas’ın kurduğu halife hanedanına Abbasi’ler denir.(750-1258) Emeviler’in Peygamber Aile’sine Karşı Uyguladıkları Siayset: Emeviler, halifeliği Hz. Muhammed(s.a.v.)’in amcaoğlu ve damadı olan ayrıca 4. halife makamına sahip H.z. Ali’den zor ve hile yöntemlerine başvurarak almışlar ve bununla da yetinmeyerek Peygamber ailesine karşı kanlı bir siyaset yolu […]