C-Ç Harfli Erkek İsimleri ve Anlamları

C Baş Harfli Erkek İsimleri ve Anlamları; Cabbar: Güç ve kuvvet sahibi olan kimse. Cafer: Çay, dere, küçük akarsu anlamında. Cahit: Çalışan çaba gösteren ve inatçı kişi, ayak direyen. Can: İnsan ve hayvanlarda yaşamı sağlayan ve ilk korunan şey anlamında. Celal: Büyüklük ululuk, hışım. Celalettin: Büyüklük ululuk, hışım anlamında. Celil: Ulu, yüce, manevi değeri yüksek […]