Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Nedir?

Tasavvuf Ne Anlama Gelir? Tasavvuf, Türkler İslamiyet’i kabul ettikten hemen sonra Anadolu topraklarında kendini göstermiş olup, Tasavvuf düşünürlerine ise “mutasavvıf” tanımı verilir. Mutasavvıf’ların görüşlerine göre, Allah(c.c.)’a bilmeden O’na ulaşılması mümkün değildir. Dini ve tasavvufi halk edebiyatı, Allah(c.c.) aşkı, doğruluk, nefse hakim olma, güzel ahlak, iyi toplum gibi konular bütününü işler. Tasavvufi Şathiye: Şathiye, tekke şairlerinin […]