C-Ç Harfli Erkek İsimleri ve Anlamları

C Baş Harfli Erkek İsimleri ve Anlamları; Cabbar: Güç ve kuvvet sahibi olan kimse. Cafer: Çay, dere, küçük akarsu anlamında. Cahit: Çalışan çaba gösteren ve inatçı kişi, ayak direyen. Can: İnsan ve hayvanlarda yaşamı sağlayan ve ilk korunan şey anlamında. Celal: Büyüklük ululuk, hışım. Celalettin: Büyüklük ululuk, hışım anlamında. Celil: Ulu, yüce, manevi değeri yüksek […]

B Harfli Erkek İsimleri ve Anlamları

B Harfli En Güzel Erkek İsimleri ve Anlamları; Babür: Hindistan’da yaşayan bir tür kaplan/Babür imparatorluğunun kurucusu Babürşah’tan. Baha: Değer fiyat, kıymetinin karşılığı, Ederi. Bahadır: Yiğit, kahraman, atak, gözünü daldan budaktan esirgemeyen. Bahri: Denizle ilgili, denizci, denizin gücü, sonsuzluğu. Bahtiyar: Mutlu, talihli, Hayatından memnun olan. Baki: Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan. Bala: Küçük […]