Göğüs Vurgunu İdam Yöntemi

Tarih İçerisinde Ortaya Çıkmış İdam Yöntemleri: Dünya tarihi boyunca çeşitli idam yöntemleri ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bazı yöntemler, zaman içerisinde tarihe gömülmüş olsada bazıları ise bu günümüze kadar gelmiştir. Bu idam şekillerinde herhangi bir suçtan dolayı nezarete atılan insanlar ölüm cezasına çarptırıldıktan sonra, hakkında uygulanacak idam şekline karar verilirdi. Bu aşamadan sonra mahkum, idam edileceği […]