İtalya’nın Tarihi

İtalya devletinin eski çağ ve devirlerinde yaşayan insanlar hakkında, tarih kaynaklarında çok az bilgi mevcuttur. M.Ö. 500’lerde İtalya’da 4 tane belirgin medeniyet varlığı vardı. Kuzey bölgesinde Keltler, orta bölge içerisinde Etrüskler, iç ve dağlık bölge kesimlerinde Romalıların da dahil oldukları birçok kabileler, Napoli’den Sicilya bölgesine kadar olan bölgelerde de Rum azınlıklar mevcuttu. Roma’nın Bağımsızlık Mücadelesi: […]