F – G Baş Harfli Erkek İsimleri ve Anlamları

En Güzel F – G Baş Harfli Erkek İsimlerini ve anlamlarını Bu Yazımızda Bulabilirsiniz.


Fadıl: Erdemli, üstün ve parlak olan anlamında.

Fahrettin / Fahri: Karşılıksız kabul edilen görev veya iş demek.

Fahir: Övünülecek, parlak, şanlı, güzel olan kişi.

Faik: Başkalarından daha ileri olan – üstün anlamında.

Fakir: Hiçbir şeyi olmayan yoksul kimse.

Faruk: Bir işi sonuca ulaştıran anlamında.

Fatih: Ele geçiren, fetheden kimse.

Fazıl: Erdemli, manevi değerce üstün olan kişi.

Fehmi / Fehim: Anlayışlı, çabuk kavrayan kimse anlamında.

Ferda: Yarın, gelecek zaman demek.

Ferdi: Bireysel olarak tek başına olan.

Ferhan: Sevinçli, mutlu anlamında.

Ferhat: Rahatlık, rahat olan.

Ferit: Eşsiz, benzersiz olan.

Feridun: Tek, eşsiz, benzeri olmayan kimse.

Ferruh: Kutlu, uğurlu, aydınlık yüzlü olan anlamında.

Fevzi: Kurtuluş ve zaferle ilgili olan, üstünlük başarı.

Feyyaz: Bereketli, gür ve bolluk anlamında.

Feyzi: Verimlilik, bolluk gibi.

Feza: Gökyüzü, uzay demek.

Fikret: Düşünmek, düşünceye dalmak anlamında.

Fikri: Düşünce ile ilgili / fikir sahibi olan.

Fuat: Yürek, kalp gönül demek.

Furkan: İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt anlamında / Kuran-ı Kerim.

Feyzullah: Feyzini ilhamını Allah’tan alan kimse.


G Baş Harfli İsimler:

Gaffar: Acıyan, bağışlayan anlamında. (Yüce Rabbimiz’in ismi şeriflerinden bir tanesidir.)

Gafur: Bağışlayıcı, günahları affedici olan anlamında.

Galip: Yenen, üstün gelen demek.

Gani: Zengin, cömert, bol, çok, elindekiyle yetinen anlamını taşır.

Garip: Kimsesiz, yalnız, yabancı / Tuhaf olan.

Gazi: Savaşta yara alan ve sağ kurtulan kimse.

Genco: Genç kişi demek.

Giray: Uygun, eskiden Kırım hanlarına verilen ünvan’dır.

Gökay: Gök ve Ay gibi güzel olan kimse.

Gökberk: Yeşil yaprak anlamında.

Gökcan: Yeşermiş, taze can, özlemle dolu can demek.

Gökçe: Gök rengi, göğce renkli olan.

Göker: Gökyüzü gibi er olan.

Gökhan: Göklerin hakanı, Gök gibi büyük han demek.

Gökhun: Eski Türk isimlerinden olan Gök+Hun.

Gökmen: Gök rengi gözlü olan.

Göksel: Gökle ilgili, göğe ait olan kimse.

Göktuğ: Gök renkli Tuğ sahibi olan.

Göktürk: Kök Türk / Tarihte bir Türk devleti olan.

Gülhan: Gül gibi güzel hakan anlamında.

Gültekin: Güvenilen, herkese hayrı dokunan kimse demek.

Gündüz: Gecenin zıttı olan aydınlık.

Güner: Güneşin doğma zamanı anlamında.

Güneş: Gezegen sistemimizin çok büyük enerji kaynağı olan.

Güngör: iyi günler yaşa anlamında olan.

Günhan: Oğuz’un altı oğulundan Güneş’i simgeleyenin adına verilen isim.

Güray: Bereketli, bolluk içinde olan Ay.

Gürel: Sürekli oluşum ve dönüşüm halinde olan.

Gürcan: Herkesi seven, özveride bulunan kimse.

Gürsel: Gürlükle ilgili, gür olan anlamında.

Güven: itimat, emniyet anlamında.

Gürbüz: Gelişmiş, iri yapılı olan kimse.

Güral: Çok al, bol al anlamında olan.

Yazar: Admin

BilgiveSozler.Com, ziyaretçilerine çeşitli kategorilerde eşsiz bilgi makaleleri ve sözler sunmayı amaç edinmiş bir web sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.