Frigya Uygarlığı Tarihi

Kavimler ve Uygarlıklar İle Dünya Tarihi;

Dünya, tarih boyunca çeşit çeşit kavim ve uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Bazılarının tam bilgisi tarih kaynaklarında yer alsada bazı kavim ve uygarlıklar hakkında pek net bilgi de maalesef bulunmamaktadır. Biz ise bu yazımızda tarihte yer almış Frigya ugarlığından bahsedeceğiz.


Frigya Uygarlığının Geçmiş Tarihi;

Tarih bilimcileri olarak bilinen Herodot ile coğrafyacı Strabon‘a göre Frigya uygarlığı, Avrupalı olan bir kavim çeşidiydi. Anadolu topraklarına gelmelerinden önce “Brigler” olarak tanınıyor ve anılıyorlardı. Frigler ile ilgili bu yazılı olan kaynakları ve bölgede yer alan kazı sonuçlarını değerlendiren bilim insanları Friglerin, büyük ihtimal ve olasılık ile MÖ(Millattan Önce) 1200’lerde Trakya ve Boğazlar vasıtası ile Anadolu’ya geldikleri ve bu uygarlık ilk yıllarda Trakya ve Güney Marmara Bölgesi’nde geçici yerleşim alan ve merkezleri kurduktan hemen sonra Batı Anadolu’nun iç kesimlerine yayıldıklarını ileri sürmektedirler. Friglerin Anadolu topraklarında ilk ve tek siyasal birliği kurmaları MÖ 750 yıllarına rastlanmaktadır.


Friglerin Bilinen İlk Kralları Kimdir?

Friglerin tarihte bilinen ilk kralları ülkenin de ayrıca başkenti Gordion’a ismini veren Gordias‘tır. Dağınık bir vaziyette olan Frig topluluklarını siyasal bir birlik altına toplamayı başarbilen bu kral ve yaşadığı dönemin siyasal olaylarıyla ilgili bilgiler tarih kaynaklarında gerçektende yok denecek kadar azdır. Ünlü tarihçi Arianos‘un görüşüne göre Gordias Thelmessos’lu (Fethiye) bir kadınla evlenmiş yuva kurmuş ve Midas adını verdiği bir oğlu olmuştur.

Midas Friglerin bilinen tek kralıdır ve (Araştırmacılar Frig krallarının hepsine Midas denildiğini belirtmektedirler). Midas‘ın ünü kendi ülkesinin sınırlarını aşıp, Batı Anadolu kıyılarındaki Yunan kentlerine, hatta Kıta Yunanistanı’na dek yayılmıştır ve bu sayede kavim yayılmıştır.


Friglerin Yerleştikleri Yerler;

Başlangıç olarak Eskişehir, Afyon, Ankara ve Sakarya vadilerini içine alan bir bölgeye yerleşen Frigler, sonraları Kütahya’dan Kızılırmak’a, Ankara’dan Denizli’ye dek olan bölgede güçlü bir uygarlığı tarih boyunca oluşturmuşlardır. Midas‘ın Frig tahtına geçtiği ilk yıllarda ise, ülkenin en önemli düşmanı Asurlar olmuştur.

Midas bu sırada Asurlar ile barış yaparak Güneydoğu sınırlarını güvenceye aldıktan hemen sonra batı ülkeleri ile dostça ilişkiler kurmaya yönelir. Midas, Batı Anadolu kentlerinden Kyme kralının kızıyla evlenir. Öte yandan fildişi tahtını Yunanistan’daki Delphoi Apollon Tapınağı‘na armağan ederek Kıta Yunanistan’ı ile ilişkileri gittikçe güçlendirir. Gordion‘da yapılan kazılarda ele geçen Yunan çanak-çömlekleri bu ilişkilere ait sadece bir çeşit örneklerdir.


Kral Midas’ın Yaşamına Son Vermesi;

Milattan önce 700’lü yıllara doğru, Kafkaslar üzerinden Doğu Anadolu’ya giren Kimmer kavmi, önce bölgedeki Urartular‘ı güçsüzleştirdikten sonra Kızılırmak’a kadar uzandılar. Frig-Kimmer savaşı sonunuda ise Frigya bu savaştan kötü bir şekilde etkilenerek tamamen tahrip olur.

Kral Midas ise öküz kanı içerek bu esnada yaşamına son verir (MÖ 676). Batı bölgesine kaçan Frigler kavmi, küçük beylikler halinde bir süre daha varlıklarını sürdürselerde sonunda Lidyalıların egemenliğine boyun eğerler. Frigler, başlıca Gordion (Yassıhöyük), Pessinus (Ballıhisar), Dorylaion (Eskişehir) ve Midas’da (Yazılıkaya) bölgelerine yerleşmiş kavimdir.

Yazar: Admin

BilgiveSozler.Com, ziyaretçilerine çeşitli kategorilerde eşsiz bilgi makaleleri ve sözler sunmayı amaç edinmiş bir web sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.