Göz Aldanmaları Nedir?

Göz Aldanmalarının Fiziksel Kusurlarla Bir İlgisi Var Mı?

Görme duyu organımız da, öteki duyu organlarımız gibi bize, çevremizi çepeçevre saran nesneler ve cisimleri bizlere bildirme gibi bir yeteneğe sahiptir. Bu algı sistemi bazen fiziksel kusurlar ile bozulabilse de bunlar genelde farklı çeşitlere sahip gözlükler ile düzeltilebilmektedir. Görme duyu organımız olan göz, bazen de fiziksel hiç bir sıkıntısı olmadığı halde cisimleri gerçekte var olduklarından başka çeşit gösterir, işte oluşan bu olgu göz aldanması ve yanılmasıdır.

Gözlerde Görülen Yanıltıcı Görünüşler;

Bu etken bazen bir yorum hatasından kaynaklanmaktadır. İmgelerimiz,(düşsel olarak tasarlanan ve gerçekleşmesi özlem olarak duyumsanan şey, düş) belleğimiz ve de zekâmız aldanmamıza yardımcı olabilecek şeylerdir. Bu durum itibarı ile yanılgı etkeninin, gerçeğin yerini ne zaman ve nasıl doldurduğunu bulmak çok güç bir durumdur. Söz gelimi sinemada yer alıp hareket eden şeyler görebilmekteyiz. Oysa biliriz ki asıl olan yani söz konusu olan hareket etkeni değil, olayın aslı sabit görüntülerin birbirini hızlı bir şekilde izlemesinin meydana getirdiği bir hayal izlenimidir.

Bu duruma bir örnek daha verecek olursak; bir renk, ondan açık bir şekilde olan rengin yanına konunca bize göründüğünden daha koyu bir renkmiş gibi gelecek. Bir resim tablosunda, kırmızı renk ile boyanmış ayrıntılar yaklaşır gibi görünürken, mora boyanmış renkler ise daha gerilerde gibi bir görünüm verecektir.

Geometrik Şekillerinin Göz Yanılmalarına Yatkınlıkları;

Eğer bir karşılaştırma öğesi varsa ise veya bir şekil başka bir şekil ile üst üste bindirilmişse bu biçimlerin gerçeği değişikliğe uğramış gibi olur. Sözgelimi karelerin açı şekilleri dik bir konumda olmaktan çıkarlar. Paralel çizgiler birbirlerine yaklaşır, doğru olanlar eğrilir, eşit çapta olan daireler ayrı ayrı renklerde ise, farklı çaplar şeklinde görülür.

Söz gelimi bir desen şekli, ayrı ayrı iki yoruma elverişli ise, beyin ilk önce ona en mantıklı gelen yorumu algılar. Ancak, bu imge de hızlı bir şekilde yok olarak yerini başka bir imgeye devreder. Daha sonra ise onun yerini yine bir başkası alır ve bu böylece devam eder. Bir küpler dizisi bazen kabartma gibi, bazen ise çukur şeklinde olup, bazen havaya asılmış gibi, bazen de yerden fırlamış gibi görünmektedirler.

Çok Sıcak Yerlerde Su Birikintisi Yanılması;

Belkide çoğumuzun karşılaşmış olduğu bir durum olan, çok sıcak bir çölde veya katranlanmış bir yoldan uzağa bakınca, hava çok sıcak bir derecede ise, çoğu kez insan, su birikintilerini gördüğünü sanmaktadır. Bu meydana gelen etkenlerin oluşum şekli, hava katmanları arasındaki ısı farkının meydana getirdiği bir bir çeşit yanılgı türüdür. Yer hizasında olan havanın aşırı ısınmış olması, daha hafif olduğu için, bir ayna gibi göğü yansıtabilme özelliğine sahiptir.

Sıcaklığın Değişmesi Sonucu Oluşan Yanılgı Şekli;

Bir sıcaklık etkeninin değişimi meydana gelirse, çölün içerisinde sabah erken saatlerde, soğuk hava yer hizasında yer alır, daha hafif derecede olan sıcak hava ise üst bölgeye çıkmıştır. İşte bu yoğunluk farkı nedeni ile, ışık ışınlarının yolunu değiştirir ve gerçekte ufuk çizgisinin ötesinde bulunan bir dağı veya bir vahayı çok yakında gibi göstermektedir.

Yazar: Admin

BilgiveSozler.Com, ziyaretçilerine çeşitli kategorilerde eşsiz bilgi makaleleri ve sözler sunmayı amaç edinmiş bir web sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.