Grip ve Enfluenza Nedir?

Grip nedir?

Bu terim enflüenzaya benzer bir hastalık için kullanılmaktadır. Bu hastalık ateşli, adale ağrılarına neden olan, sancı, öksürük, akan bir burun, yutak ağrısı, solunum yolları iltihaplanması meydana getiren çok bulaşıcı bir hastalıktır.

Nezle İle Grip ve Enflüenzayı Ayıran Çeşitli Farklar Hangileridir?

Grip ve enflüenza hastalığına yakalanan kişilerde nezleye yakalananlara oranla belirtiler çok daha ciddi ve yoğundur. Bunlar arasında baş ağrısı, iştahsızlık, genel zafiyet, 40 ve 41’e kadar yükselen ateş başta gelmektedir.

Grip Genel Olarak Ne Kadar Sürmektedir?

Grip ve İnfluenzaAteşli olan akut safhası 4 ile 5 gün boyunca sürer. Bazı hallerde 1 haftadan 10 güne kadar sürmektedir. Akut safhadan sonra meydana gelen zafiyet hali haftalarca sürebilmektedir.

Ateş 4 veya 5 Günden Fazla Sürerse Bu Ne Anlama Gelir?

Bu durum virüs enfeksiyonuna bir bakteri enfeksiyonunun ilave olduğu anlamına gelebilir.

Grip ve Enflüenzanın Asıl Nedenleri Bilinmekte Midir?

Yerli tipi tecrit edilmiş olan ve A ve B olarak bilinen iki özel virüsten ileri gelebilmektedir. Bu enfeksiyonları getiren daha bir çok virüs bulunduğu şüphesizdir.

Grip Veya Enflüenzayı Önleyebilecek Aşılar Var Mı?

Evet. Piyasada, birçok tipte aşılar mevcuttur. Bunların bazıları bazı tip enflüenzaya karşı tesirli olmakta iseler de başka tiplerde bir yararları olmamaktadır.

Eğer Bu Aşılar Yapılmaktaysa Bunlar Ne Kadar Süre Zarfında Tekrarlanmalıdır?

Bu aşılar yaklaşık olarak yılda bir kez yapılmalıdırlar.

Grip ve Enflüenza Tedavilerinde Antibiyotik İlaçlar Yararlı  Olur Mu?

Evet, ama bir dereceye kadar. Bunlar grip veya enflüenzayı iyileştirmek için verilmemekte, tali enfeksiyonların meydana gelmesini önlemek için kullanılmaktadırlar. Böylece, antibiyotikler kullanıldığı takdirde, sinüzit, bronşit ve zatürree gibi komplikasyonların meydana gelebilmesini büyük ölçüde önleyebilmektedir.

Grip ve Enflüenzayı Teşhis Etmek İçin Özel Bir Metod Var Mı?

Aslında yoktur. Ancak her birkaç yılda bir meydana gelen enflüenza epidemilerinde teşhis yapılabilmektedir.

Grip Hastalığında Mikropların Kuluçka Devri Ne Kadar Sürmektedir?

Grip hastalığında mikropların kuluçka devri 1 ile 3 gün arası olabilmektedir.

Bir Grip veya Enflüenza nöbetinden sonra muafiyet meydana gelir mi?

Evet, ama bu muafiyet ancak birkaç ay süreli olmaktadır.

Grip veya Enflüenzaya yakalanmış olan bir hasta ne kadar süre takta kalmalıdır?

Ateş tamamen düştükten ve alınan bütün ilaçlara son verildi: sonra en azından kırk sekiz saat. Eğer öksürme, belirtilerden başlıca birisi ise yatakta kalma süresinin daha da uzun olması gerekebilir.

Bir grip veya Enflüenzaya yakalandıktan ne kadar süre sonra hasta tam faaliyetine dönebilir?

Halsizlik, zafiyet, baş dönmeleri dahil bütün belirtiler ortadan kalkıncaya kadar. Normal yaşama sistemine erken bir dönüş hastalığın tekerrür etmesine neden olabilir.

Grip ve enflüenzanın tedavisinde antibiyotik ilaçların verilmesi d da rutin olarak ne gibi tedbirler alınmalı ve takip edilmelidir?

Nezle için tavsiye edilen aynı metotlar.

Bir grip veya enflüenza hastalığında görülen öksürme nöbeti muhakkak surette zatürree geliştiği anlamına mı gelir?

Hayır. Üst solunum sisteminde herhangi bir kısmın tahriş oh öksürüğe neden olabilir.

Grip ve enflüenzanın başlıca komplikasyonları nedir?

Bronşit veya zatürree.

Solunum yollarında bir rahatsızlık görülünce doktor ne zaman çağırılmalıdır?

Yüksek ateş yirmi dört saatten fazla sürdü mü, doktor çağırılmalıdır.

Asya Gribi Nedir?

Grip ve Verem Nedir?Genellikle dünyanın birçok yerinde epidemiler halinde görüle tipi gribin bir varyantıdır (değişik biçimi). Bu hastalık başka virüs tiplerinden de ileri gelebilmektedir.

Asya gribinin belirtileri nedir?

Bunlar daha iyi tanınan gribin çok benzerleri olmakta ve zafiyet, ürperme, ateş, baş ağrısı, adale ağrıları bazen de bağırsak bozukluklarına neden olmaktadırlar.

Bu hastalığın seyri nedir?

Genellikle beş ile on gün arası sürer ve komplikasyonlar meydana gelmemişse, bu süre sonunda geçer.

Bu tip gribin kesin bir teşhisi yapılabilmekte midir?

Belirtileri genel tipteki hastalıkla aynı olduğundan her zaman özel olarak teşhis edilememekte ve genel tip grip ile bir tutulmakta ayırt edilememektedir. Müspet teşhis genellikle yapılmamakta komplike laboratuar testleri ile ancak mümkün olmaktadır.

Hastalık nasıl yayılmaktadır?

Bir hastadan başka bir kişiye damlacık enfeksiyonu ile, aynı normal gripte olduğu gibi.

Kuluçka devri ne kadar sürmektedir?

24 ile 72 saat arası.

Asya gripinin komplikasyonları nedir?

A grupundaki gripte B tipine oranla daha fazla ve ciddi komplikasyonların meydana geldiği görülmektedir. En genel komplikasyonlar virüs zatürreeleri, bakteri zatürreeleri, miyokardit (kalp adelesinin iltihaplanması), ansefalit ve birçok tip nefrit gibi nevraljik komplikasyonlar.

Bu, ciddi bir hastalık mıdır?

Hayır. Oranı çok yüksek bulunmakla beraber, hastalık genellikle hafif geçmekte ve çok az kişi ağır şekilde hastalanmaktadır. Hastalığın ciddi safhasında yakalanmaya en fazla meyilli olanlar, kronik kalp rahatsızlıkları, akciğer ve böbrek hastalıkları olanlar ve elli beş yaşından daha yaşlı olan kişiler ile gebe kadınlardır.

Bu hastalığın özel bir tedavi metodu var mıdır?

Hastalığın kendisinin tedavisi için özel bir metot bulunmamaktadır; ancak antibiyotikler hastalığın önlenmesinde ve komplikasyonların tedavisinde yararlı olmaktadır.

Asya gribini önlemenin çareleri var mıdır?

Evet, grip virüs aşısının, (polivalan) yapılmasıyla. Bunda Tip A ve B yerli tipi ile Tip A ve B, Asya virüs tiplerinin silsileleri bulunmaktadır.

Domuz enflüenzası nedir?

Birinci Dünya Harbi’nde görülen çok ciddi bir enflüenza epidemisinin benzeri olduğu sanılan oldukça ciddi bir enflüenza türüdür. Bu hastalık insana domuz eti veya domuz etiyle yapılan yiyecek maddelerinden gelmemektedir.

Domuz enflüenza epideminin yeniden gelme ihtimalleri olduğu sanılmakta mıdır?

Evet. Bu alanda ihtisas sahibi olanlar, domuz enflüenze epidemisinin bir gün tekerrür edeceğini öngörmektedirler.

Domuz enflüenzasına karşı tesirli bir aşı var mıdır?

Evet,ancak kesin etkisi hakkında henüz yeterli istatistiki deliller elde edilememiştir.

Domuz enflüenzası aşısı kimlere yapılmalıdır?

a.  Yirmi beş yaşından yaşlı olanlar, özellikle yaşları ilerlemiş olanlar.

b.  Bronşit, amfizem,   (bronşiektazi)   vb. akciğer hastalıkları olanlar.

c.  Kronik hastalıkları veya aşırı ölçüde zayıf olanlar.

Verem Nedir?

Aksırmakla, öksürmekle, tükürmekle, serpiştirilen tüberkül basilleriyle bir insan ötekine geçen bulaşıcı bir hastalıktır.

Veremin önlenmesi için ne gibi ilerlemeler kaydedilmiştir?

20. Yüzyıl başlarında hemen hemen bütün dünya ülkelerinde en yüksek ölüm oranı olan hastalıktı. O yıllarda en gelişmiş ülkelerde bile yılda 100,000 kişiden 200’ü veremden ölmekteydi. Tıp alanında kaydedilen yeni gelişmeler, bu hastalık nedeniyle olan ölümlerin önüne geçmiştir. şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki; gerekli tedbirlerin alınması, erken ya da zamanında teşhis ve yeterli tedavi olduğu sürece bu hastalık önemini yitirir.

Verem yalnız akciğerlerde mi meydana gelir?

Hayır. Genellikle akciğerlerde görülse de, deride, kemiklerde, eklemlerde, bağırsaklar sisteminde, böbrekte, genital organlarda, lenf bezlerinde, beyinde ve sinir sisteminde de olabilir.

Çeşitli tipte verem basilleri var mıdır?

Evet. ınsan tipi büyükbaş hayvan tipi ve kuş tipi. Son tip insanlarda pek nadiren rastlanan bir enfeksiyondur. Büyükbaş hayvan tipinde özellikle sütler pastörize edildikten ve hayvanlarda kontrol büyük ölçüde artırıldıktan sonra, insanlarda çok daha az oranda rastlanmaktadır Bazı Avrupa ülkelerinde bu tip, hala çok olaylarda görülmektedir. Büyükbaş hayvanlardan gelen verem insanlarda görüldüğü zamanlar bu çoğunlukla akciğerler dışında, lenf bezle rinde, böbrekte, bağırsaklarda, kemiklerde ve eklemlerde meydana gelmektedir.

Verem mikrobu vücuda nasıl girer?

Genellikle 3 yoldan:

a.  Veremli hastaların aksırmakla, öksürmekle veya tükürmekle etrafa saçtıkları mikropların küçük damlacıklar veya toz halinde solunum yoluyla alınması.

b.  Mikrop bulaşmış yiyeceklerden veya hastanın kullandığı çatal bıçak, tabak veya bardağı kullanmakla ya da veremli bir hayvanın sütünü içmekle.

c.  Çok nadir vakalarda mikroplanmış bir maddenin deriden geçerek vücuda girmesiyle.

Verem irsi olabilir mi?

Hayır. Bazı toplum grupları bu hastalığın ciddi bir türüne fazla meyilli görünmekteyseler de bu, bu toplumların hayat şartlarımı kötülüğünden ileri geldiğindendir. Bu gibilerine hastalık genellikle köylerde yaşadıktan sonra büyük kentlere göç ettikleri zaman gelmektedir.

Veremin erken teşhisi neden son derece önemlidir?

Çünkü her yeni verem vakası eski bir verem vakasından gelir. Verem, veremi getirir. Her yeni bir vaka başka bir vakaya gebedir.

Vereme karşı bağışık olan kişiler var mıdır?

Hayır. Herkes, bu hastalığa yakalanabilir. Ancak, yaşama şartları ve genel sağlıkları kötü olanlarda vereme yakalanma ihtimalleri çok daha fazladır. Hastalık bir aile ferdinden ötekine, bir öğretmenden bir öğrenciye, bir öğrenciden ötekine, hatta umumi yerlerde aksırmak, öksürmek, tükürmekle bulaşabilir. Çocuklar mikroplu tabak, çatal, bıçak, kaşık veya bardakları kullanmakla veya hastalığa yakalandıklarından, habersiz ana, baba ya da akrabaların öpmeleriyle vereme yakalanabilirler.

Verem nasıl önlenilebilinir?

Genel sağlık kurallarına uymakla: Yeterli dinlenme, besleyici gıdaları yemekle, fazla kalabalık yerlerde yaşamak, seyahat etmek, oynamaktan kaçınmakla, aksıran, öksüren, tüküren kişilerden uzak durmakla ve verem olduğu bilinen bir kişinin bütün temas etmiş olduğu kişileri muayeneye sevk etmekle, aktif vereme tutulanları derhal tedaviye başlamakla.

Yazar: Admin

BilgiveSozler.Com, ziyaretçilerine çeşitli kategorilerde eşsiz bilgi makaleleri ve sözler sunmayı amaç edinmiş bir web sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.