Heyecanın Kalıtımsal Yönü Nedir?

Kurt, aslan ve gri renkli bir yapıda olan sıçan gibi türlerin heyecanlarında yer alan temel etken, kalıtımsal olarak gözükmektedir. Bu tanı, ilk defa, laboratuvar ortamında, vahşi bir kişiliğe sahip olan gri renkli sıçanla ile beyaz sıçanın karşılaştırılması sonucunda açıklık kazanmış bir deneysel bulgu türüdür.(Stone, 1932).

Heyecan Nedir?

Heyecan Nedir?
Heyecan, kişide aniden meydana gelen korku, kızgınlık, kıskançlık, üzüntü, sevinç, sevgi gibi duygusal etkenlere bağlı olarak kendini gösteren güçlü ve geçici duygu yoğunlaşması durumuna denir. Aniden gerçekleşip biten heyecan türleri sağlık için fazla önem arz etmesede, devamlı olarak ortaya çıkan ve uzun süren heyecan çeşitleri beraberinde sağlık problemlerini ortaya çıkarabilmektedir. (O yüzden tavsiyemiz, elinizden geldikçe fazla heyecandan uzak durun.)

Vahşi Sıçanlar Evcilleştirilebilirler Mi?

Vahşi sıçanlar evcilleştirilselerde saldırıya yönelik olarak hazır ve son derece gergin bir hayvan olarak kalmaya devam eder. Gri renkli sıçanlar ile beyaz sıçanlar çiftleştirildiği zaman, bu çiftleşmeden meydana gelen melez yavruların bazıları beyaz renk sıçanın evcil özelliğini, diğerleri gri olan sıçanın vahşi özelliğini almaktadır.

Bundan başka vahşilik ise, tüylerin rengi değişikliği ile ilişkili olarak gözükmektedir. Vahşi olan sıçanın kürkü koyu kahverengi ile açık ten rengi tüylerin karışımından meydana gelmektedir. Tüylerinde var olan bu 2 etken, gri ve beyaz sıçanların çiftleştirilmesinde genetik bir şekilde ayrılmakta, bazı yavrular kahverengi, bazıları ise ten rengini almaktadır.

Ten renginde olan sıçana gri renkli ana ve babanın vahşiliği de geçebilmektedir. Kahverengi sıçan beyaz sıçan gibi evcil bir yapıya sahip olmaktadır. Bundan dolayıdır ki, vahşi ve heyecansal olan davranımlar, kalıtımsal olarak ten rengi pigmentlerine (pigments) bağlı olan bir durumdur. Bu zamana kadar hiç kimse ten renginde olan evcil sıçan üretmeyi başaramamıştır.

(Bir şeyi belirtmek gerekir ki, bilinen kadarı ile, tüy rengi ve heyecansallık etkenleri arasında olan ilişki bir nedensellik bağını ortaya çıkarmamaktadır. Tenin renk yapısı tüy vahşiliğin veya vahşilik ten renginin nedeni olmamaktadır).


Heyecan Testinin İnsanlara Uygulanması:

Yukarda belirtilen bulgu ve bulguları insanoğluna genellemek kolay olmayan bir durumdur. Heyecansal ve duygusal olarak gerçekleşen davranımların tam olarak iyice ayırt edilmesi, zihinsel olarak oluşan davranımların ölçülmesinden daha zor bir durumdur.

Farklı derece ve miktarlarda akrabalık ilişkileri olan birey ve ailelerde, nabız, solunum, salya ifrazatı ve derideki direnç gibi bedensel durum ve etkenler araştırılmak üzere ölçülmüştür. (Jost ve Sontag, 1944).

Heyecansal Duygular Kalıtımsal Mıdır?

İnsanlarda belirtilen bedensel durumlar ile ilgili olarak korelasyon etkenleri zeka için olduğu gibi, tek yumurta olan ikizlerinde, kardeşlerinden çok daha fazla ve yüksek, kardeşlerde ise bir akrabalık ilişkisi bulunmayan kişilere göre daha yüksek bir sonuç çıkmıştır.

Böylece deneyler sonucu bulunan bütün bu bulgular, zeka konusundaki kadar kuvvetli olmasa bile, insanların heyecansal ve duygusal davranışlarındaki kalıtımsal bileşene işaret etmesi yönünden yeterli bir kanıt ve bilgi niteliği taşıyabilmektedir.

Yazar: Admin

BilgiveSozler.Com, ziyaretçilerine çeşitli kategorilerde eşsiz bilgi makaleleri ve sözler sunmayı amaç edinmiş bir web sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.