Ziyaüddin Abdürrahman Kerküki Kimdir?

Geçmiş tarih devirlerinde sayısız mübarek zat islam dini için çalışıp çabalamış, insanlara islamı öğretmede adeta ömürlerini adamışlardır. İşte bu mübarek zatlardan bir taneside Ziyaüddin Abdürrahman Kerküki‘dir. Bizde bu yazımızda bu mübarek Allah dostu hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Kısaca Hayatı Ziyaüddin Abdürrahman evliyanın büyüklerinden biriydi. İsmi Abdürrahman Halis, nisbesi Kerküki Talibani olup, lakabı Ziyaüddin’dir. Şeyh Ahmed […]

Abdurrahman Arvasi Kimdir?

Abdurrahman Arvasi Hayatı: Abdurrahman Arvasi, Osmanlıların zamanında Anadolu’da yaşayan evliyaların en büyüklerinden bir mübarek zattır. Seyyid makamına eriştikten sonra, “Alim-i Arvasi” ve “Kutb-i Arvasi” lakabları ile tanınıp meşhur oldu. Seyyid Fehim hazretlerinin dedesi ve Seyyid Abdülhakim-i Arvasi hazretlerinin de dedesinin dedesidir. İçerisindeki zamanın kutbu idi. 13. asrın başlarında Hakkın rahmetine kavuştu. Hoşab’da bulunmaktadır. Abdurrahman Arvasi’nin […]

Abdullah Eyyubi Kimdir?

Abdullah Eyyubi Kimdir? Abdullah Eyyubi, Osmanlı Devleti zamanında yetişen kıraat alimlerinin büyüklerinden biri olup, asıl ismi Abdullah bin Muhammed Salih Eyyubi’dir. Eyyub semtinde ikamet etmesi sebebi ile ona Eyyubi denilmiştir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemekle beraber, 1252 (m. 1836) senesinde İstanbul’da hakkın rahmetine kavuşmuş mübarek bir islam alimidir. Mübarek naaşı, Eyyub Sultan’da, Hazreti Halid’in kadem-i […]

Abdullah Bin Ganim (h.z.) Kimdir?

Abdullah Bin Ganim (h.z.)’leri Kimdir? Hadis alimi olarak bilinmektedir. Asıl ismi, Abdullah bin Ganim Derraci’dir. Cezayir’in Kasentiniyye şehrinde doğdu. Doğum tarihi ise net olarak bilinmemektedir. Aslen Derracoğulları kabilesindendir. 1296 (m. 1879) senesinde vefat etti. Nerede vefat ettiği de kaynaklarda bildirilmemektedir. Abdullah Bin Ganim (h.z.)’lerinin İlim Yolculuğu; Doğduğu yerde ilim öğrenmeye başladı. Memleketinden ilim öğrenmek için […]

Ali Neccari (h.z.) Kimdir?

Ali Neccari (h.z.)’leri ve Hayatı; Ali Neccari (h.z.)‘leri, Şafii mezhebi alimlerinin büyüklerinden biridir. Asıl ismi şerifleri, Ali bin Ahmed bin Takıyyüddin olup, nesebi ise Eshab-ı Kiramdan Ebi Sa’id Hudri’ye (radıyallahü anha) kadar ulaşır. Kubani ünü ile meşhur ve bilindik mübarek bir zat oldu. 1134 (m. 1722) senesinde Mekke-i mükerremede dünyaya teşrif etti. 1221 (m. 1806) […]

Selahaddin Eyyubi Kimdir?

Selahaddin Eyyubi ve İslam Dünyası; Eyyubi Devleti Hükümdarı olan Seladdin Eyyubi Doğumu 1137 ve ölümü 1193 yılıdır. Kudüs’ü düşman işgalinden kurtardıktan sonra Hıttin muharebesini de kazanıp tam 88 yıl boyunca süren Hıristiyan egemenliğinin sonunu getirmiştir. Ayaklanan 3. Haçlı Seferlerini etkisiz ve savunmasız bir hale getirerek İslam coğrafyasını Haçlılardan koruyup meydana gelebilecek savaş ve teditlerden korumuştur. […]

Abbas Bin Abdulmuttalib (r.a.) Kimdir?

Abbas Bin Abdulmuttalib(r.a.) Peygamber efendimizin (s.a.v.), en çok sevdiği amcalarından. Abdulmuttalibin en küçük oğludur. Peygamber efendimizden üç yaş büyüktür. Bedir gazasında düşman askeri arasında idi. Müslümanların eline esir düştü. Kendisi için ve kardeşlerinin oğulları Ukayl ve Nevfel bin Haris için para verip kurtuldular. O yıl iman etti. En son hicret eden budur. Mekke ve Huneyn […]