A Harfli Kız İsimleri ve Anlamları

Açelya: Fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel renkli bir çiçek. Adalet: Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek Adile: Adaletli olan, doğruluktan ayrılmayan. Afet: ınsanlığın önleyemediği büyük doğal felaket Afife: Namuslu, iffetli, temiz ve dürüst Afitap: Güneş / Çok güzel Afşar: Atak, uyumlu, Oğuz boylarından birinin adı (Avşar) Ahsen: En güzel, çok güzel Ahu: Ceylan / Maral […]

Abderalı Demokritos

Doğum ve ölüm tarihleri belli olmamakla birlikte, Zenon’dan 30 yıl sonra doğduğu sanılmaktadır. Çok gezmiş, Babil’e ve matematik öğrenmek üzere Mısır’a gitmiş ve orada 5 yıl kalmıştır. Hatta bu seyahatleri sırasında Hindistan’a kadar uzanmış olduğu sanılmaktadır. Ancak Demokritos bir gezgin değil, bir bilgi arayıcısıdır. Demokritos’a göre evren, doluluk ve boşluktan oluşmuştur. Dolu kısım, bölünemez küçük […]

Yarasalar

Dünya’nın bilinen en büyük yarasa mağarası Texas eyaletinde bulunuyor. Bracken yarasa mağarasında 20 milyondan fazla yarasa yaşamaktadır. Yarasalar bu mağaradan çıkarlarken, dev bir fırtına çıkmış gibi görünüyor. Bu mağaradaki yarasalar bir gecede yaklaşık 200 ton böcek tuketiyor. Yarasalar çoğunlukla baş aşağı asılarak uyuyup dinlenirler. Gündüz uyku ve dinlenmeyle hatta bazen kavgayla geçsede, gece olunca yarasaların […]

Ahududu ve Özellikleri

Çileğe benzeyen ahududu adlı meyvelerini yazın ve sonbaharda veren Ahududu bitkisi, Gülgiller’dendir. Asya, Avrupa ve Amerika’nın birçok bölgesinde yetişen ahududunun anayurdu kesin olarak bilinmemekte; ama, bilimsel adındaki “ida” sözcüğü, akla, Ege bölgemizdeki antik Kazdağı yöresini getirmektedir. Bitkinin kütüğü çokyıllık; dikenlerle kaplı olarak l-2 m’ye kadar boylanabilen sürgünleri ikiyıllıktır. Bu sürgünler, ikinci yılının yaz başlarında her […]

Rusya – Japonya Savaşı

  Rus-Japon savaşı Mançurya yüzünden ve Çin’de meydana gelen gelişmeler neticesinde patlak vermiştir. 1894-95 savaşında Japonya’nın Çin karşısında gösterdiği üstünlük ve güç, Çin’de bir takım tepkilere sebep olmuştur. Çinli aydınlar da, ülkelerinin sömürgeleşmeden kurtulmasını Japonya gibi Avrupa metodları ile kalkınmada gördüler. Aydınların baskısı ile Çin imparatoru bir takım reform hareketlerine girişti. Fakat bu çok kısa […]

1. Dünya Savaşı Nedenleri

Osmanlı ımparatorluğu’nun yıkılıp yokoluşunu ve yıkıntıları üzerinde yeni bir bağımsız Türk Devleti’nin kurulmasını hazırlayan I. Dünya Savaşı, dünya tarihi açısından olduğu kadar, Türkiye açısından da büyük önem taşır. Bu savaşın çıkışı, olayların büyük bir savaşa doğru akışı, Osmanlı ımparatorluğu’nun bu savaşa sürüklenişi, tarihsel bir gelişimin bir sonucudur. Bu savaş, Fransız Devrimi ve 25 yıla yakın […]

Hacı Arif Bey Kimdir?

1831 yılında ıstanbul’da Eyüp Semti’nde doğdu. Eyüp şeri’ye Mahkemesi Başkâtibi Bekir Efendi’nin oğludur. Daha ilköğrenimi sırasında güzel sesiyle dikkati çekti. Kendisiyle önce Zekâi Dede ilgilendi ve onu besteci Eyyubî Mehmed Bey’e götürdü. Arif Bey ilk musiki zevkini, bilgisini Mehmed Bey’den aldı. Altı yaş büyüğü olan, geleceğin değerli bestecisi Zekâî Efendi, onu hocası Dede Efendi’yle tanıştırdı; […]

A Harfli Erkek İsimleri ve Anlamları

Abdullah: Allah’ın adamı- Allah’a ait olan, onun yolundan giden kişi Abidin: Dua eden / Duacı Adem: Allah’ın yarattığı ilk insan / Adam Adil: Adaletli / Hakça davranan Adnan: Eski Türk isimlerinden / ıki gökyüzü, iki cennet anlamında Affan: Kendini kötülüklerden uzak tutan Agah: Bilgili / Bilen / Haberli / Uyanık Ahmet: Övülmeye değer/ Beğenilmiş / […]