Selahaddin Eyyubi Kimdir?

Selahaddin Eyyubi ve İslam Dünyası;

Eyyubi Devleti Hükümdarı olan Seladdin Eyyubi Doğumu 1137 ve ölümü 1193 yılıdır. Kudüs’ü düşman işgalinden kurtardıktan sonra Hıttin muharebesini de kazanıp tam 88 yıl boyunca süren Hıristiyan egemenliğinin sonunu getirmiştir. Ayaklanan 3. Haçlı Seferlerini etkisiz ve savunmasız bir hale getirerek İslam coğrafyasını Haçlılardan koruyup meydana gelebilecek savaş ve teditlerden korumuştur. Seladdin Eyyubi İslam dünyasında büyük bir saygı görmüş, Ayrıca Hıristiyan dünyasında da adaletli ve cömertliği ile bilinmesi sebebiyle büyük saygınlık kazanmış bir hükümdardır.

Şam’dan Mısır Vezirliğine;

Selahaddin Eyyubi’nin Arapça ismi Salah al-Din Yusuf ibn Eyyub yani (dinin onuru) anlamına gelen bir Arapça ismi vardı. 1137 senesinde, günümüzdeki Irak’ın Tikrit kentinde dünyaya geldi. Şam’da iyi bir şekilde yetişip, başarılı bir tahsil edindi, aynı zamanda ilahiyat bölümünü de büyük bir başarı ile okudu. Selahaddin Eyyubi babasının yolundan giderek askerlik mesleğini seçti. Baalbek ve Şamda iken babası ile beraber, Selçuklu atabeklerinden Nureddin Mahmud Zengi’nin yanına gederek Haçlılara karşı düzenlenen savaşlara katıldı. Savaş içerisinde gösterdiği üstün cesaret ve yiğitliği ile dikkatleri üzerine çekti. 17 yaşında iken, Mahmud Zengi’nin sarayına alındı. 26 Mart 1169 yılında Selahaddin Eyyubi, Nureddin Zengi’nin ordu kumandanı ve aynı zamanda da Fahmi (Mısır) veziri olarak göreve atandı. Mısır hükümetinin de tamamen kontrolünü eline aldı.

Mısırdaki İdareyi Bütünü İle Ele Aldı

1171 yılında, Mısırın Halifesi Abid yaşamını yitirdi. Bu ölümden sonra Selahaddin Eyyubi, Mısır’daki idareyi tamamen eline aldı. Mısır’da Şii Fatımi halifeliğini sona erdirerek Sünniliğe geri dönüldüğünü ilan etti. 1174 yılından 1186 yılına kadar Suriye, Kuzey Mezopotamya, Filistin ve Mısır’daki tüm Müslüman topraklarını kendi bayrağı altında birleştirmeye karar verdi ve girişti. Zamanla cömert, erdemli, ama kararlı bir hükümdar olarak ünlendi. O zamana değin iç çekişmeler ve yoğun rekabet yüzünden Haçlılara direnmede güçlük çeken Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlenmeleri için elinden gelen bütün çabayı gösterdi.

1186 yılında ise, Filistin’de Haçlıların elde ettiği bölgeler dışında, Mısırdan Bağdat’a kadar olan alana hakim oldu.

Selahaddin’in Eyyubi’nin Adalet Anlayışı:

Haçlı işgalinin olduğu sırada, şarıl şarıl akan kan gölü tersine, Selahaddin düşman kuvvetlerine çok merhametli bir şekilde davranırdı. Selahaddin Kudüs Kralı Guyı Müslümanlara karşı silah doğrultmaması şartı ile serbest bıraktı. Fakat maalesef daha sonra yaptığı ihaneti ile karşılaştı.

Haçlı Birliklerinin Saldırısı;

Kudüs’ü Müslümanların fethetmesi ve ellerine geçmesini sindiremeyen Papalığın propaganda yapması ile Avrupa kıtası ve Hristiyan dünyası, Müslümanlar üzerine sefer düzenlemeye karar verdiler. Papa 111. Clemens’in teşvik etmesi ile Fransa, İngiltere krallar’ ile Almanya imparatoru kumandasında 1189 — 1192 yılları içerisinde Üçüncü Haçlı Seferi gerçekleştirildi. Fransa Kralı Filip Ogüst ve İngiltere Kralı Arslan Yürekli Richard, deniz yolu ile Filistin’e sahilden girip, Sur’da karaya çıktılar. Selahaddin Eyyubi o dönem içerisinde Sur’u daha ele geçirememişti. Üçüncü Haçlı Seferi ile Hristiyanlar Kutsal Topraklar!’ “kurtarmaya” geliyordu. Richard’ın büyük ordusu, Akdeniz’deki donanmanın desteği ve verdiği sözden dönmüş olan Guy’nin takviyesiyle, 2 yıllık bir kuşatmanın ardından sonra önemli bir konum kent olan Alcralyı ele geçirdi.

Selahaddin Eyyubi’nin Vefatı;

Mart ayının 1193 senesinde, 55 yaşında iken Şam’da hayata gözlerini yumdu. Kabristanı Şam’da Medresetü’l-Aziziye’de bulunmaktadır. inançlı bir Müslüman özelliğinde olan Selahaddin, sade bir hayat sürmüş, dünya mal mülküne değer vermeyerek geride bir servet bırakmamıştı. Selahaddin Eyyubi‘den geriye 17 erkek, 1 de kız çocuğu toplamda geride 18 çocuğunu bırakıp hakka yürüdü.

25 Yıllık vezirlik ve sultanlık ile geçen hayatı, hep İslamiyete hizmet etmekle geçmiştir. Sultan Selahaddin Eyyubi, ilime çok önem verir, Alim insanları korumaya alır himaye ederdi. Yüksek insani meziyetlere sahip olan Selahaddin, iyi huylu, cömert, adil, kültürlü ve müsamahakar bir hükümdar özelliğini taşıyordu. Tabipler, edebiyatçılar, şairler, matematikçiler, kimyagerler, mimarlar ve diğer ilim sahipleri memleket ve devletin gelişmesi için canını dişine takar çalışırlardı. Selahaddin Eyyubi, komutan ve memurları ile bir arkadaş gibi yakın bunlara karşı sevecen bir kişiliğe sahipti.

Yazar: Admin

BilgiveSozler.Com, ziyaretçilerine çeşitli kategorilerde eşsiz bilgi makaleleri ve sözler sunmayı amaç edinmiş bir web sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.