Ziyaüddin Abdürrahman Kerküki Kimdir?

Ziyaüddin Abdürrahman Kerküki Kimdir?Geçmiş tarih devirlerinde sayısız mübarek zat islam dini için çalışıp çabalamış, insanlara islamı öğretmede adeta ömürlerini adamışlardır. İşte bu mübarek zatlardan bir taneside Ziyaüddin Abdürrahman Kerküki‘dir. Bizde bu yazımızda bu mübarek Allah dostu hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.


Kısaca Hayatı

Ziyaüddin Abdürrahman evliyanın büyüklerinden biriydi. İsmi Abdürrahman Halis, nisbesi Kerküki Talibani olup, lakabı Ziyaüddin’dir. Şeyh Ahmed Talibani’nin oğlu olup, 1212 (m. 1797) senesinde Irak’ta, Kerkük şehrinin yakınında bulunan Taliban köyünde doğdu. Orada ilim tahsil edip yetişti. Bunun için Talibani nisbesiyle de tanınmıştır. 1275 (m. 1858) senesinde Kerkük’te vefat etmiştir.

Ders Aldığı Mübarek Zatlar

Ziyaüddin Abdürrahman, tasavvufta Kadiriyye yoluna mensub idi. Evliyanın en büyüklerinden Gavs-ı A’zam Seyyid Abdülkadir-i Geylani hazretlerine kadar hocalarının silsilesi şöyledir:

– Sahib-üt-tarikat Ziyaüddin Abdürrahman et-Talibani, Ahmed et-Talibani el-Kerküki, Mahmud ez-Zenkeri et-Talibani, Ahmed el-Hindi el-Lahori, Seyyid Muhammed Hüseyn el-İzmirani, Seyyid Abdürrezzak el-Hamevi, Seyyid Muhammed Ma’sum el-Medeni, Bürhanüddin ez-Zenceri, Abdürrahman el-Hüseyni, Nureddin Sami, Yahya el-Basri, Osman el-Geylani, Seyyid Abdürrezzak el-Iraki, Gavs-ül-a’zam Seyyid Abdülkadir-i Geylani.

İlk Tahsilini Kimden Yapmıştı?

Ziyaüddin Talibani’nin babası ve dedelerinden çoğu, zamanlarının ilim irfan sahibi kimseleri idi. O, baba ve dedesinden ilk tahsilini yapıp, daha sonra asrının büyük evliyasından Şeyh Ahmed el-Hamdi’den feyz alarak yetişmiş oldu. ariflerin kamillerinden, ileri gelenlerinden oldu. Tasavvufta Kadiriyye yoluna bağlı Halisiyye kolunun müessisi ve kurucusudur. Her sene, en az bir defa Bağdat’a gider, Seyyid Abdülkadir-i Geylani’nin kabrini ve dergahını itina ile ziyaret ederdi.

Memleketinde Talebe Yetiştirirdi

Kerkük ŞehriKendisi, memleketinde talebe yetiştirmekle meşgul olup, evinde de yüzlerce talebe bulunurdu. İnsanlara çok faydası dokunmuştur. Peygamber efendimizin (s.a.v.)’in güzel vasıfları ile vasıflanmış idi. Huzuruna gelen yüzlerce talebenin kalplerine, bu güzel sıfatları, çok güzel ve pek mahir bir şekilde nakşetti.

Hak aşıkları, onun huzurunda, sohbetlerinden, aradıklarını bulmanın neş’e ve süruru içinde otururlar, feyz ve nur saçılan sohbetlerinden istifade ederlerdi. Şiir söylemekteki kabiliyeti de çok olup, “Halis” mahlasıyla yazdığı şiirleri meşhurdur.

Kabri Nerededir?

Kerkük’te yer alan nurlu kabri, aşk ve muhabbet erbabının ziyaretgahı haline gelmiştir. Kabrini ziyaret edip, ruhuna okuyanların ve onu vesile ederek dua edenlerin, Allahü tealanın izniyle muradlarına kavuştukları bilinmektedir.

Kaynakça: Sefinet-ül-evliya cild-1, sh. 103


Ziyaüddin Abdürrahman Kerküki‘nin hayatını konu alan yazımızın sonuna geldik. Umarız konu ile ilgili gereken bütün bilgiyi yazımız içerisinde bulabilmişsinizdir. Yazı ile ilgili olarak görüş ve önerilerinizi aşağıdaki ‘yorum ekle’ kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Dilerseniz bir önceki Abdurrahman Arvasi Kimdir? başlıklı yazımızada göz atabilirsiniz.

Yazar: Admin

BilgiveSozler.Com, ziyaretçilerine çeşitli kategorilerde eşsiz bilgi makaleleri ve sözler sunmayı amaç edinmiş bir web sitesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.